Diagtest

badania i analizy techniczne

LABORATORIUM DIAGTEST

Laboratorium badań  DIAGTEST powstało w 1997r. na bazie pracowników o długoletnim stażu i doświadczeniu, zdobywanym przy realizacji kontraktów wykonywanych zarówno w kraju jak i za granicą, uczestnicząc w badaniach obiektów energetycznych takich jak elektrownie: Białystok, Siekierki, Żerań, Bełchatów, Kozienice, Połaniec, Ostrołęka, Rafineri Płock i inne, zbiorników ciśnieniowych i do przechowywania substancji palnych / trujących, konstrukcji stalowych: hal magazynowych, wielu galerii, mostów i wiaduktów instalacji rafineryjnych między innymi w Rafinerii Płock, Rafinerii Gdańsk, urządzeń i obiektów platform wydobywających ropę w Norwegii, itp.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI LABORATORIUM:

 • LABORATORIUM BADAWCZE uznane przez Urząd Dozoru Technicznego pod nr LB-259/01: badania VT,UT,MT,PT
 • Pomiary, badania konstrukcji stalowych, rurociągów, zbiorników, suwnic, mostów itp
 • Badania metodami nieniszczącymi I niszczącymi złączy spawanych  próbek spawalniczych
 • Badania urządzeń poddozorowych UDT, TDT
 • Opracowywanie i odtwarzanie dokumentacji urządzeń objętych UDT( +obliczenia wytrzymałościowe),
 • Opracowania i nadzory procesów spawalniczych, WPS, WPQR,
 • Szkolenia spawaczy z egzaminami przez UDT
 • Projektowanie  i nadzory zabezpieczeń antykorozyjnych
 • Wykonywanie prób szczelności zbiorników bezciśnieniowych metodą ultradźwiękową uznaną przez UDT nrDT-ZB-037/H/09
 • Naprawy i modernizacje zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych metodą uznaną przez UDT nr: UC-01-50-P/1-08 i UC-01-50-N/1-08
 • wytwarzanie rurociągów technologicznych do gazów i do cieczy metodą uznaną przez UDT nr: UC-01-50-W/1-03
 • Naprawy mostów i wiaduktów
 • Naprawy spawalnicze nietypowych konstrukcji, urządzeń z opracowaniem technologii naprawy i pełną dokumentacją powykonawczą