Badanie szczelności służy do wykrywania nieciągłości na wskroś materiału (tak zwanego przecieku). Badanie to możemy przeprowadzać szeregiem technik od prób podciśnieniowych po wykorzystanie środków penetrujących (nafta + kreda, penetranty). Dobrze rozpowszechnionym sposobem badania szczelności lokalnej jest technika pęcherzykowo-próżniowa polegająca na obserwowaniu tworzenia się na przeciekach pęcherzyków piany mydlanej pod przyssawką z kontrolowanym podciśnieniem. Zaletą tej techniki jest precyzja lokalizacji przecieków, przy dostępności jednej strony badanego obiektu (np. dna zbiorników magazynowych).
Destructive Testing

Badania niszczące DT złącz spawanych w konstrukcjach

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu badań niszczących. Świadczymy usługi na potrzeby większych kontraktów oraz indywidualnych zamówień na badania.

OFERTA BADAŃ NISZCZĄCYCH
Nasze usługi cechuje wysoka jakość zgodna z Systemem Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 17025. Badania wykonywane są przez personel certyfikowany II stopnia według normy PN-EN 473 i Dyrektywy Europejskiej 97/23/WE, posiadających wieloletnie doświadczenia w badaniach. Natomiast nadzór nad badaniami sprawuje personel certyfikowany III stopnia.
NONDESTRUCTIVE TESTING

Badania nieniszczące NDT
złącz spawanych

Mobilne laboratorium badań nieniszczących pozwalające na wykonanie całego procesu badawczego w miejscu dogodnym dla Klienta.

OFERTA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH