Laboratorium badań materiałów konstrukcyjnych i spawanych.

 • Badania nieniszczące NDT
 • Badania niszczące DT
 • Próby szczelności
 • Naprawy i modernizacje
 • Badania metodami nieniszczącymi (NDT) - VT, UT, MT, PT

  Badania nieniszczące urządzeń i konstrukcji NDT (Non-Destructive Testing) to jedna z metod oceny stanu obiektu, która nie wpływa na zdolności wytrzymałościowe i eksploatacyjne badanych konstrukcji, a podczas przeprowadzania badania próbka nie ulega jakiemukolwiek zniszczeniu. Stosujemy metody wizualne (VT), ultradźwięków (UT), magnetyczno-proszkowe (MT) oraz penetracyjne (PT). Zapewniamy naszym Klientom usługi pewne, bezpieczne i terminowe.

  Laboratorium badawcze DIAGTEST Krzysztof Łukaszewicz jest liderem w dziedzinie badań nieniszczących w woj. podlaskim. Dzięki specjalistycznej wiedzy, bogatemu doświadczeniu, gamie narzędzi oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze specjalistów, oferujemy profesjonalne badania nieniszczące i doradztwo techniczne dla różnego rodzaju Klientów i branż. DIAGTEST jest uznaną jednostką przez Urząd Dozoru Technicznego (LB-259/01) w dziedzinie badań VT, UT, MT, PT.

 • Próby zginania, twardości, rozciągania, łamania i udarności złącz spawanych

  Badania niszczące DT (Destructive Testing) są metodą, w trakcie której próbki badanego materiału ulegają zniszczeniu. Badany materiał jest starannie przygotowywany, wycinany i obrabiany w taki sposób, aby spełnił wymogi wszystkich norm. Badania niszczące pozwalają na sprawdzenie wykonania złącza spawanego i wyrobu hutniczego, wymaganej jakości złącza spawanego i wyrobów hutniczych, weryfikacji poziomów kwalifikacji osób

  posiadających lub starających się o uprawnienia spawalnicze odpowiedniego spoiwa w konstrukcji spoiny, pomagają w odpowiedzeniu na pytanie dlaczego tworzą się wady spawalnicze. W ofercie Laboratorium badawczego DIAGTEST znajdą Państwo usługi badania złączy spawanych na podstawie prób zginania, twardości (Vickersa), rozciągania, łamania i udarności. Prowadzimy również badania metalograficzne - makroskopowe.

 • Próby szczelności zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych

  Laboratorium DIAGTEST wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt do wykonywania prób szczelności zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych oraz trujących. Pierwszą wykorzystywaną metodą do przeprowadzenia badań jest metoda gazowa - ciśnieniowa z pośrednim pomiarem szczelności zbiornika, poprzez badanie spadku ciśnienia. Jest to bardzo precyzyjna metoda, w której z bardzo dużą dokładnością mierzy się ciśnienie oraz temperaturę wewnątrz zbiornika. Pomiar w zależności od wymiarów zbiornika trwa około czterech godzin.

  Drugą z metod stosowaną przez DIAGTEST, która daje jeszcze bardziej szczegółowe wyniki jest metoda ultradźwiękowa. Pozwala ona wykryć wszelkie mikropęknięcia oraz trwałe odkształcenia w materiale, które mogłyby stanowić realne zagrożenie wycieku. Wszystkie pomiary wykonywane są z założoną częstotliwością, rejestrowane w pamięci urządzenia pomiarowego, a następnie opracowywane komputerowo. Proponowana przez nas metoda wykonania próby szczelności wymaga, aby zbiornik był opróżniony i wyczyszczony. Posiadamy akredytację Urzędu Dozoru Technicznego nr: DT-ZB-037/H/09, UC-01-50-P/1-08 i UC-01-50-N/1-08.

 • Tworzenie dokumentacji technicznej, nadzór spawalniczy i prac antykorozyjnych

  Dokonujemy napraw spawalniczych konstrukcji mostów, wiaduktów, nietypowych konstrukcji stalowych oraz urządzeń z opracowaniem technologii naprawy i pełną dokumentacją powykonawczą.

  Zajmujemy się również projektowaniem systemów zabezpieczenia antykorozyjnego na konstrukcjach stalowych, a także wykonawstwem oraz nadzorem nad właściwym procesem malowania powierzchni.

Badanie konstrukcji

Pomiary, badania konstrukcji stalowych, rurociągów, zbiorników, suwnic, mostów itp.

Badania urządzeń poddozorowych UDT, TDT

Badania nieniszczące połączeń spawanych, urządzeń poddozorowych i in. uznane przez UDT, TDT.

Opracowywanie dokumentacji

Opracowywanie i odtwarzanie dokumentacji urządzeń objętych UDT ( + obliczenia wytrzymałościowe).

Opracowania i nadzory procesów spawalniczych, WPS, WPQR

Opracowanie Technologicznych Instrukcji Spawania WPS, WPQR.

Szkolenia spawaczy z egzaminami przez UDT

Szkolenia spawaczy, egzaminy uprawniające i weryfikujące spawaczy według wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego.

Wytwarzanie rurociągów

Wytwarzanie rurociągów technologicznych do gazów i do cieczy metodą uznaną przez UDT nr: UC-01-50-W/1-03T.

Wiedza i doświadczenie

Laboratorium badań DIAGTEST powstało w 1997r. i od tego czasu jest prężnie działającym i stale rozwijającym się podmiotem w zakresie badań technicznych w spawalnictwie. Nasi pracownicy posiadają specjalistyczną wiedzę oraz bogate doświadczenie przy zleceniach krajowych jak i na arenie międzynarodowej w Norwegii, Danii, Szwecji.

Więcej o DIAGTEST Referencje i certyfikaty
Skandius - International Project Coordinator
SKANSKA. Wykonawca obiektów z zakresu budownictwa ogólnego i przemysłowego, drogowego, mostowego, hydrotechnicznego oraz kolejowego.
Urząd Dozoru Technicznego. Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
Instytut Spawalnictwa - Polskie Spawalnicze. Procesy spawania, napawania, zgrzewania, lutowania, cięcia stali i metali nieżelaznych. B&R, szkolenia, certyfikacja.
ORLEN Płock Rafineria. Zbiorniki podziemne. Zbiorniki naziemne. Zbiorniki paliwowe mogą być budowane jako: podziemne lub naziemne, budowa trzech zbiorników na paliwa.
Enea SA – polskie przedsiębiorstwo branży elektroenergetycznej z siedzibą w Poznaniu. Grupa kapitałowa Enea, dla której Enea SA jest jednostką dominującą działa w trzech obszarach rynku elektroenergetycznego.


Wszelkie użyte znaki towarowe, logotypy należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Badanie szczelności służy do wykrywania nieciągłości na wskroś materiału (tak zwanego przecieku). Badanie to możemy przeprowadzać szeregiem technik od prób podciśnieniowych po wykorzystanie środków penetrujących (nafta + kreda, penetranty). Dobrze rozpowszechnionym sposobem badania szczelności lokalnej jest technika pęcherzykowo-próżniowa polegająca na obserwowaniu tworzenia się na przeciekach pęcherzyków piany mydlanej pod przyssawką z kontrolowanym podciśnieniem. Zaletą tej techniki jest precyzja lokalizacji przecieków, przy dostępności jednej strony badanego obiektu (np. dna zbiorników magazynowych).
Destructive Testing

Badania niszczące DT złącz spawanych w konstrukcjach

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu badań niszczących. Świadczymy usługi na potrzeby większych kontraktów oraz indywidualnych zamówień na badania.

OFERTA BADAŃ NISZCZĄCYCH
Połączenie spawane – rodzaj złącza powstającego w procesie fizycznym łączenia materiałów poprzez ich miejscowe stopienie i zestalenie. Stosowane np. do łączenia metali (głównie stali) i tworzyw sztucznych. Przy spawaniu zwykle dodaje się spoiwo spawalnicze, tj. stapiający się wraz z materiałem rodzimym materiał dodatkowy, wypełniający spoinę.
DIAGTEST Laboratorium badawcze BiałYSTOK

Zobacz nasze referencje oraz realizacje projektów

Nasze referencje oraz jakość wykonywanych prac to gwarancja wiarygodności, stałego wzbogacania oferty oraz podnoszenia poziomu świadczonych usług.

REFERENCJE