Laboratorium badań materiałów konstrukcyjnych i spawanych.

Tutaj spis uprawnień lub certyfikatów

Tutaj spis uprawnień lub certyfikatów

Tutaj spis uprawnień lub certyfikatów

Tutaj wykaz ważnych projektów.

Tutaj wykaz ważnych projektów.

Tutaj wykaz ważnych projektów.

Skandius - International Project Coordinator
SKANSKA. Wykonawca obiektów z zakresu budownictwa ogólnego i przemysłowego, drogowego, mostowego, hydrotechnicznego oraz kolejowego.
Urząd Dozoru Technicznego. Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
Instytut Spawalnictwa - Polskie Spawalnicze. Procesy spawania, napawania, zgrzewania, lutowania, cięcia stali i metali nieżelaznych. B&R, szkolenia, certyfikacja.
ORLEN Płock Rafineria. Zbiorniki podziemne. Zbiorniki naziemne. Zbiorniki paliwowe mogą być budowane jako: podziemne lub naziemne, budowa trzech zbiorników na paliwa.
Enea SA – polskie przedsiębiorstwo branży elektroenergetycznej z siedzibą w Poznaniu. Grupa kapitałowa Enea, dla której Enea SA jest jednostką dominującą działa w trzech obszarach rynku elektroenergetycznego.


Wszelkie użyte znaki towarowe, logotypy należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.