Laboratorium badań materiałów konstrukcyjnych i spawanych.

Stosowana przez nas metoda badania szczelności zbiorników – uznana przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego - to ‘”metoda gazowa ciśnieniowa z pośrednim pomiarem szczelności zbiornika, poprzez badanie spadku ciśnienia”. Jest to bardzo precyzyjna metoda, w której z bardzo dużą dokładności mierzy i rejestruje się ciśnienie i temperaturę wewnątrz zbiornika. Pomiar trwa cztery godziny. W czasie pomiaru temperatura wewnątrz zbiornika, mierzona w trzech punktach nie może się zmienić o więcej niż 0,3 stopnia C, a ciśnienie nie może w tym czasie spaść o więcej niż 0,5 kPa. Wszystkie pomiary są z założoną częstotliwością rejestrowane w pamięci urządzenia pomiarowego i opracowywane następnie komputerowo. Metoda wymaga, aby zbiornik przed pomiarem był opróżniony i wyczyszczony. Jest to metoda optymalna w przypadku, gdy zbiornik i tak musi być wyczyszczony (litrażowanie, rewizja wewnętrzna). Opisana metoda badania szczelności ma tę dodatkową zaletę, że prowadzona jest przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia eksploatacyjnego. Stwierdzenie szczelności w takich warunkach daje większą pewność, że zbiornik będzie zachowywał się bezawaryjnie przy normalnych warunkach eksploatacyjnych.

DIAGTEST posiada specjalistyczny sprzęt do wykonywania prób szczelności zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych - zapalnych oraz trujących. Metodą stosowaną przez nasze laboratorium, która daje jeszcze bardziej szczegółowe wyniki jest metoda ultradźwiękowa. Pozwala ona wykryć wszelkie mikropęknięcia oraz trwałe odkształcenia w materiale, które mogłyby stanowić realne zagrożenie wycieku. Wszystkie pomiary wykonywane są z założoną częstotliwością, rejestrowane w pamięci urządzenia pomiarowego, a następnie opracowywane komputerowo.

Badania i dokumentacja

Wykonujemy próby szczelności zbiorników bezciśnieniowych, niskociśnieniowych oraz dokumentacje na podstawie pomiarów przeprowadzanych z natury, z wnętrza zbiornika. Staramy się, aby podczas prowadzenia badań nie zakłócać normalnego toku prac Zleceniodawcy np. stacji paliw. Na potrzeby dokumentacji ściśle współpracujemy z Urzędem Dozoru Technicznego, aby spełniała ona wszelkie wymagania bezpieczeństwa.

Naprawy i modernizacje

Oprócz standardowych prac związanych z wykonywaniem dokumentacji i próby szczelności zbiornika, świadzcymy również usługi z zakresu naprawy i modernizacji zbiorników, w tym prace wymagające spawania. Wykonujemy wstawki w przypadku perforacji płaszcza, uzupełniamy spawy, wstawiamy nowe kroćce, np. przy montażu urządzeń pomiarowych. Posiadamy akredytację Urzędu Dozoru Technicznego nr: DT-ZB-037/H/09, UC-01-50-P/1-08 i UC-01-50-N/1-08.

Badanie szczelności służy do wykrywania nieciągłości na wskroś materiału (tak zwanego przecieku). Badanie to możemy przeprowadzać szeregiem technik od prób podciśnieniowych po wykorzystanie środków penetrujących (nafta + kreda, penetranty). Dobrze rozpowszechnionym sposobem badania szczelności lokalnej jest technika pęcherzykowo-próżniowa polegająca na obserwowaniu tworzenia się na przeciekach pęcherzyków piany mydlanej pod przyssawką z kontrolowanym podciśnieniem. Zaletą tej techniki jest precyzja lokalizacji przecieków, przy dostępności jednej strony badanego obiektu (np. dna zbiorników magazynowych).
Destructive Testing

Badania niszczące DT złącz spawanych w konstrukcjach

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu badań niszczących. Świadczymy usługi na potrzeby większych kontraktów oraz indywidualnych zamówień na badania.

OFERTA BADAŃ NISZCZĄCYCH
Połączenie spawane – rodzaj złącza powstającego w procesie fizycznym łączenia materiałów poprzez ich miejscowe stopienie i zestalenie. Stosowane np. do łączenia metali (głównie stali) i tworzyw sztucznych. Przy spawaniu zwykle dodaje się spoiwo spawalnicze, tj. stapiający się wraz z materiałem rodzimym materiał dodatkowy, wypełniający spoinę.
DIAGTEST Laboratorium badawcze BiałYSTOK

Zobacz nasze referencje oraz realizacje projektów

Nasze referencje oraz jakość wykonywanych prac to gwarancja wiarygodności, stałego wzbogacania oferty oraz podnoszenia poziomu świadczonych usług.

REFERENCJE