Laboratorium badań materiałów konstrukcyjnych i spawanych.

Laboratorium badań DIAGTEST powstało w 1997r. na bazie pracowników o długoletnim stażu i doświadczeniu, zdobywanym przy realizacji kontraktów wykonywanych zarówno w kraju jak i za granicą, uczestnicząc w badaniach obiektów energetycznych takich jak elektrownie: Białystok, Siekierki, Żerań, Bełchatów, Kozienice, Połaniec, Ostrołęka, Rafineri Płock i inne, zbiorników ciśnieniowych i do przechowywania substancji palnych / trujących, konstrukcji stalowych: hal magazynowych, wielu galerii, mostów i wiaduktów instalacji rafineryjnych między innymi w Rafinerii Płock, Rafinerii Gdańsk, urządzeń i obiektów platform wydobywających ropę w Norwegii, itp.

Laboratorium Badań Technicznych DIAGTEST jest jednostką podwykonawczą UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) specjalizującą się w badaniach nieniszczących, inspekcjach oraz obsłudze kompleksowej. Oferta laboratorium obejmuje szeroki zakres usług badawczych, w tym: specjalistyczne badania rurociągów, zbiorników, elementów maszyn i konstrukcji spawanych oraz inspekcje kompleksowe. Laboratorium posiada certyfikat ISO/ IEC 17025. Pracownicy DIAGTEST, wykonujący badania, posiadają stosowne kwalifikacje, certyfikaty i uprawnienia, zgodne z normą EN 473 w stopniu I, II i III - zgodne ze standardami ASNT, SNT-TC-1A, CP 189 (PED), CSWIP oraz JSNDT.
Skandius - International Project Coordinator
SKANSKA. Wykonawca obiektów z zakresu budownictwa ogólnego i przemysłowego, drogowego, mostowego, hydrotechnicznego oraz kolejowego.
Urząd Dozoru Technicznego. Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
Instytut Spawalnictwa - Polskie Spawalnicze. Procesy spawania, napawania, zgrzewania, lutowania, cięcia stali i metali nieżelaznych. B&R, szkolenia, certyfikacja.
ORLEN Płock Rafineria. Zbiorniki podziemne. Zbiorniki naziemne. Zbiorniki paliwowe mogą być budowane jako: podziemne lub naziemne, budowa trzech zbiorników na paliwa.
Enea SA – polskie przedsiębiorstwo branży elektroenergetycznej z siedzibą w Poznaniu. Grupa kapitałowa Enea, dla której Enea SA jest jednostką dominującą działa w trzech obszarach rynku elektroenergetycznego.


Wszelkie użyte znaki towarowe, logotypy należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.